Şehit İbrahim Bilgen

Şehadet Bir Çağrıdır, Nesillere ve Çağlara

Şehitlerin Ayrıntılı Adli Tıp Raporları


Şehitlerin otopsi raporları açıklandı


Şehitlerin otopsi raporları açıklandı
Şehitlerin otopsi raporları açıklandı

2010.06.28

Gazze’ye insani yardım için giden “Rotamız
Filistin Yükümüz İnsani Yardım Filosu”na İsrail’in terörist
saldırısından sonra MAZLUMDER İstanbul Şubesi hukukçuları tarafından
yürütülen hukuki süreç hakkında bilgilendirmenin yapıldığı ve şehitlerin
otopsi raporlarının açıklandığı basın toplantısı MAZLUMDER İstanbul
Şubesi’nde gerçekleştirildi.

İlk olarak MAZLUMDER İstanbul Şube Başkanı Av. Cihat Gökdemir kısa bir
değerlendirme yaparak hem mağdur yolcuların hem de şehit yakınlarının
Türkiye yargısındaki ceza soruşturması sürecini  takip ettiklerini
belirtti. Hukuk çalışmalarının Türkiye’deki mağdurların şikayetlerinden
oluşan ve İsrailli yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundukları
ulusal yargı, uluslararası mekanizmaların harekete geçirilmesi için
yapılan çalışmalardan oluşan uluslararası süreç ve gemideki her yolcunun
kendi ülkesindeki ulusal yargı sürecinden oluşan üç ayağı olduğunu ifade
etti.

Daha sonra söz alan MAZLUMDER Genel Başkan yardımcısı Av. Gülden Sönmez
ise “Türkiye’deki soruşturma dosyası çerçevesinde saldırıdan sonra, ilk
olarak Türkiye’ye gelen yabancıların ifadeleri alındı, adli tıp
incelemeleri gerçekleşti. Daha sonra ülkelerine dönen yabancı gemi
yolcuları kendi ülkelerinde hukuki süreci takip ediyorlar. Her mağdurun
İsrailli yetkililerin yargılanması için dava açma durumu söz konusu.
Uluslararası hukuk alanında çalışan avukatlarla birlikte özellikle
Uluslararası Ceza Mahkemesine konuyu götürmek için çalışmalarımıza devam
ediyoruz. UCM’de soruşturmanın başlatılması için sadece mağdurların
olduğu ülkelerden değil, birçok ülkede çalışma yürüyor. Birleşmiş
Milletler araştırma komisyonunun bir an önce harekete geçirilmesi için
çalışmalar yapıyoruz. İsrail saldırının başından beri delil karartma
konusunda özel bir çalışma yapıyor. Şehitlerin otopsi raporlarından da
bunu çok açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Bu durum bağımsız bir
araştırma komisyonunun gerekliliğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor.
Öte yandan birçok uluslararası mekanizmanın da bu saldırı ile ilgili
harekete geçmesi için hazırlıklar yürütülüyor ve dosyalar bu
mekanizmalara ulaştırılacak. İsrail ise öte yandan bu filonun
organizasyonunu gerçekleştiren sivil kuruluşlara başta İHH İnsani Yardım
Vakfı olmak üzere saldırılarını çeşitli yollarla sürdürüyor. Bunun için
de hukukçuların çalışmaları önem arzediyor.” Dedi.

Türkiye yargısındaki süreci koordinatörü Av. Selçuk Kar ise,
hukukçulardan oluşan komisyonun, uçaklarla yolcuların Türkiye’ye
gelmesinden itibaren çalışmalara başladığını, yolcularla cenazelerin
Türkiye’ye geldikten hemen sonra şehitlerin adli tıpta otopsileri
yapılırken avukatların da otopsiye katıldığını, yolcuların getirilen
şahsi eşyalarının olduğu bavul ve çantaların talan edilmiş durumda
olduğunu, elektronik eşyalar kırılmış, parçalanmış, bazı özel
eşyalarının bir kısmına el konulmuş olduğunu belirtti. İlk önce Bakırköy
Savcılığı’nın soruşturmayı yürüttüğünü söyleyen Kar, soruşturmayı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın devraldığını belirtti. Av. Selçuk
Kar sözlerini şöyle tamamladı “Şu ana kadar 70’e yakın yolcunun
ifadeleri alındı. Öyle sanıyoruz ki tüm ifadeler alınıp deliller
toplandıktan sonra yargılama süreci ve kovuşturmaya başlanmış olacak”.

Otopsi raporları ile ilgili bilgiyi ise Av. Yasin Dıvrak verdi.
Kendisinin de otopsilere girdiğini belirten Dıvrak, tüm cesetlerin
yıkanarak geldiğini bu nedenle bazı hususların İsrail tarafından
saklanmak istendiğini ortaya koyduğunu söyledi.  Kullanılan silahların
otomatik veya yarı otomatik silahlar olduğunu söyleyen Dıvrak, İsrail’in
“Onlar bize saldırıyordu, kendimiz savunmak için ateş açtık” savunmasını
otopsi raporlarının çürüttüğünü, çünkü gemide öldürülenlerin hemen
hepsinin yukarıdan açılan ateş sonucunda kurşunun önce beyinlerini daha
sonra da iç organlarını parçalayarak karın boşluğu ya da ayaklarından
çıkmasıyla hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiğini belirtti.


ADLİ TIP RAPORU NOTLARI

1-      Adli Tıp Kurumu Fiziki İhtisas Dairesi tüm cesetleri yıkanmış
olduğunu bu nedenle şehitlerin üzerinden çıkan elbiselerin ise en üst
kıyafet olup olmadığının tespit edilememesi ayrıca üzerlerinden çıkan
kıyafetlerin çok kanlı ve başkaca maddeler nedeni ile çok kirli oluşu
nedeni ile atış mesafeleri konusunda net bir bilgi ortaya konulamadığını
bildirmiştir.

2-      Cenazelerin birçoğunda etenol ve metenol (alkol) tespit
edilmiştir. Bunların muhtemel olarak cenazelerin kokmalarını engellemek
amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir.

3-      Cenazeler yıkandığından vücutlarında barut artığı tespit
edilememiştir.

4-      Kişilerin vücutlarının değişik bölgelerine birçok ekimoz,
sıyrık, yaralanma, izleri tespit edilmiştir.

5-      Atılan mermilerin otomatik veya yarı otomatik silahlardan
atılmış olduğu tespit edilmiştir.

6-      Kişilerin vücutlarında barut izi bulunamadığından atış
mesafesinin tespit edilemediği bildirilmiştir. Furkan’ın yüzüne yakın
mesafeden atış yapıldığının tespit edilmiş olması ve şehitlerin
birçoğuna arkadan ateş edilmesi İsrail’in vahşetini gözler önüne
sermektedir.

7-      Cevdet Kılıçlar tam alnının ortasından vurulmuştur.
Kafatasının arkasından çıkan merminin yıldız vari bir çıkış deliği
oluşturduğu tespit edilmiştir.

8-      İbrahim Bilgen’in kafatasında beyin içerisinde bir torba
içinde saçma taneleri bulunmuştur.

9-      Yine Necdet Yıldırım’ın sağ uyluğunda sonradan oluşturulmuş
20 cm derinliğinde bir delik mevcuttur.

10-  Çetin Topçuoğlu’nun kafatasından giren mermi ensesinden tekrar
çıkıp, sonradan sağ omzundan tekrar girerek akciğeri parçalamıştır.

11-  Cengiz Songür’ü öldüren merminin boynundan girerek atardamarı
parçaladığı ve belinde kaldığı tespit edilmiştir.

12-  Raporların neticelerine göre şehitlerin bor çoğuna yukarıdan
aşağı doğru ateş edilmiştir.

FURKAN DOĞAN

1-      Burnun sağ tarafından bir mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi beyni parçalayarak sol kulağın 1,5 cm
gerisinden çıkmıştır.

2-      Sol alın bölgesinde 1 adet mermi çıkış yarası mevcuttur.

3-      Sol kulağın 1,5 cm arkasında yine bir mermi çıkış deliği
mevcuttur.

4-      Sağ kulağın 7 cm arkasında bir mermi giriş yarası olduğu
tespit edilmiştir. Yine bu mermi beyni parçalayarak çıkmıştır.

5-      Sırtının sol tarafında bir mermi girişi olduğu tespit
edilmiştir. Bu mermi akciğerini parçalayarak sol göğsünden çıkmıştır.

6-      Yine 4.ayak parmağından bir mermi girerek 5.parmağını da
yaralayarak vücudundan çıkmıştır.

7-      Sol bacağın diz altı bölgesinden bir merminin girerek burada
kaldığı tespit edilmiştir. Bu mermi bacaklarında kırıklara sebebiyet
vermiştir.

8-      Fizik İhtisas Dairesi, kişilerin vücutlarının yıkandığından
dolayı inceleme yapmadan evrakları iade etmiştir.

9-      Vücuduna 5 adet merminin isabet ettiği tespit edilmiştir.

10-  Rapora göre yüzünden giren merminin yakın mesafeden
atışının yapıldığı tespit edilmiş vücuda giren mermilerin elbiseler
nedeniyle atış mesafesi tespit edilememiştir
.

11-  Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi çekirdeği
yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırığı ve iç organ yaralanması
nedeniyle gerçekleşmiştir
.

CEVDET
KILIÇLAR

1-      İki kaş arasında atipik ateşli silah mermi çekirdeği mermi
giriş yarası tespit edilmiştir.

2-      Kafatasının arkasında yıldız vari ateşli silah mermi çıkışı
tespit edilmiştir.

3-      Alnından giren merminin beynini parçalayarak kafatasının
arkasından çıktığı tespit edilmiştir.

4-      Kanında bir miktar Etenol ve Metenol bulunmuştur. Bunun ölüm
sonrası temizleme amacıyla verilmiş olabileceği tespit edilmiştir.

5-      Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi
çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırığı ve beyin doku
harabiyeti nedeniyle gerçekleşmiştir.

İBRAHİM BİLGEN

1-      Sağ göğüs 6. kaburga kemiği civarında bir mermi girişi tespit
edilmiştir. Bu mermi sağ akciğeri parçaladıktan sonra karaciğerin
sağından belin sağ kısmından (2) çıktığı tespit edilmiştir.

2-      Belin sağ kısmında yine bir mermi çıkışı tespit edilmiştir.

3-      Sırtının orta bölgesinde bir mermi girişi tespit edilmiştir.
Bu mermi sağ alt koltuk altından çıkmıştır.

4-      Sağ alt koltuk altında mermi çıkışı tespit edilmiştir.

5-      Sağ kalçasında bir mermi girişi tespit edilmiştir.
Kalçasından giren bu mermi kalın bağırsakları parçalayarak vücut
içerisinde kalmıştır.

6-      Sağ kulak üstünde kafatasında mermi girişi tespit edilmiştir.
Bu mermi literatürde ‘bean bag’ olarak tanımlanan saçma
taneleri kesesi olduğu tespit edilmiş ve bu mermi beyin lobunun
içerisinde kalmıştır.

7-      Beyin kafatasının içerisinde 3 cm uzunluğunda huni
şeklinde bir parça ve saçma taneleri dolu 1 adet bez torba bulunmuştur.

8-      Vücuduna 3 adet mermi çekirdeği ve 1 adet saçma
mermisi girdiği tespit edilmiştir.

9-      Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi
çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırığı ve kot kırığı ile
birlikte beyin kanaması iç organ ve büyük damar yaralanması nedeniyle
gerçekleşmiştir.

NECDET YILDIRIM

( Raporda mermi giriş çıkışları yanlış
yazılmıştır.)

1-      Sağ memenin 8 cm üstünde 1 adet mermi girişi tespit
edilmiştir. Bu mermi sağ akciğeri ve sol akciğer üst bölümünü
parçalayarak vücudu terk etmiştir.

2-      Gırtlak altında mermi çıkış yarası tespit edilmiştir.

3-      Sağ omzunda mermi çıkış yarası tespit edilmiştir. Buradan
giren mermi kaburga kemiğini kırarak gırtlağından çıkmıştır.

4-      Sağ göğsün üstünde mermi giriş yarası tespit edilmiştir.

5-      Sağ uyluğunda 20 cm derinliğinde bir delik tespit
edilmiştir.

6-      Vücuduna 2 adet ateşli silah mermisi isabet ettiği
tespit edilmiştir.

7-      Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah yaralanmasına
bağlı kaburga ve göğüs kemiği kırıklarıyla birlikte iç organ yaralanması
sonucu meydana gelmiştir.

FAHRİ YALDIZ

1-      Sol memenin alt kısmında silah mermi çıkışı tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi kalbine girerek oradan sağ akciğeri
geçip arka kaburgayı kırarak sağ omuz arkasından çıkmıştır.

2-      Sağ omuz arkasında mermi çıkışı tespit edilmiştir.

3-      Sol uyluk ortasının ön yüzünde mermi girişi tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi sol uyluk arkasında çıkmıştır.

4-      Sol uyluk arkasında mermi çıkışı tespit edilmiştir.

5-      Sağ uyluk üst tarafında mermi girişi tespit edilmiştir.
Buradan giren mermi sol kalça altından çıkmıştır.

6-      Sol kalça altında mermi çıkış tespit edilmiştir.

7-      Sağ diz iç yanında mermi girişi tespit edilmiştir. Buradan
giren mermi tekrar dizinden çıkmıştır.

8-      Sağ dizin de mermi çıkışı tespit edilmiştir.

9-      Sağ bacağı diz altında arka tarafta mermi girişi tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi dizinden tekrar çıkmıştır.

10-  Sağ diz iç yanda mermi çıkış yarası tespit edilmiştir.

11-  Sağ koltuk altı karın boşluğuna yakın bir bölgede delik tarzı
bir yara tespit edilmiştir.

12-  Vücuduna 5 adet merminin isabet etmiş olduğu kalbine
giren merminin öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

13-  Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi çekirdeği
yaralanmasına bağlı kaburga ve göğüs kemiği kırıklarıyla birlikte iç
organ yaralanması nedeniyle gerçekleşmiştir.

ALİ HAYDAR BENGİ

1-      Göğsün sol tarafında 1 adet mermi girişi tespit edilmiştir.
Buradan giren mermi bağırsakları, karaciğeri parçalayarak sağ arka
omuzdan çıkmıştır.

2-      Karnın sol üst tarafında 1 adet mermi girişi tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi bağırsakları parçalayarak karın
boşluğunda kalmıştır.

3-      Sağ uyluk üst dış yanında 1 adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi sağ uyluk üst dış yanından çıkmıştır.

4-      Sağ kol orta dış yanında 1 adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi kol kemiğini parçalayarak tekrar
çıkmıştır.

5-      Sol elin üstünde bir adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Bu mermi elini paralayarak tekrar çıkmıştır.

6-      Sol elin dış üstünde 1 adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi elin içinden tekrar çıkmıştır.

7-      Sol el içerisinde 1 adet mermi çıkış yarası tespit
edilmiştir.

8-      Sol el içerisinde 4. parmak hizasında mermi çıkış yarası
tespit edilmiştir.

9-      Sağ kol alt dış yanında 1 adet mermi çıkış yarası tespit
edilmiştir.

10-  Sağ arka omuzda 1 adet mermi çıkış yarası tespit edilmiştir.

11-  Sağ uyluk üst dış yanında 1 adet mermi çıkışı tespit edilmiştir.

12-  Vücudunda 6 adet mermi girişi tespit edilmiş, bunlardan
1 tanesi vücudunda kalmıştır. Göğsün solundan giren mermi ile karın
boşluğuna gren merminin öldürücü nitelikte olduğu tespit edilmiştir.

13-  Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi çekirdeği
yaralanmasına bağlı kol kırığı kaburga kırığı ve iç organ yaralanması
nedeniyle gerçekleşmiştir.

CENGİZ AKYÜZ

1-      Ensede kafatasına yakın bölgede 1 adet mermi giriş yarası
tespit edilmiştir.

2-      Sağ kulağın 10 cm üzerinde mermi çıkış yarası tespit
edilmiştir.

3-      Sağ kulak memesinin 4 cm altında 1 adet mermi giriş yarası
tespit edilmiştir.

4-      Çene altında gırtlağın solunda 1 adet mermi çıkış yarası
tespit edilmiştir.

5-      Sırtın üst bölgesinde omurilik hizasında 1 adet mermi giriş
yarası tespit edilmiştir.

6-      Sol uyluk alt ön yüzde ( diz üstü) 1 adet mermi giriş yarası
tespit edilmiştir.

7-      Vücuduna 4 adet merminin isabet etmiş olduğu enseden,
sağ kulak altından, sırtın omurilik hizasından giren mermilerin öldürücü
nitelikte olduklar tespit edilmiştir. Vücudundan 2 adet mermi
çıkarılmıştır.

8-      Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi
çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası, yüz, omur, bacak kemik kırığı
ile birlikte beyin kanaması, omurilik yaralanması ve iç organ
yaralanması nedeniyle gerçekleşmiştir.

ÇETİN TOPÇUOĞLU

1-      Karnın sağ alt bölümünde 1 Adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi leğen kemiğini kırarak belinden vücudu
terk etmiştir.

2-      Belin sağ arka bölgesinde 1 adet mermi çıkış yarası tespit
edilmiştir.

3-      Kafatasının sağ yanında 1 adet mermi girişi tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi kafatasını parçalayarak ensenin sağ
tarafından çıkmıştır. Bu mermi tekrar sağ omuz arkasından girerek
kaburga kemiklerini kırarak sağ akciğeri parçalayarak daha sonra sağ
böbreğine girdiği ve burada kaldığı tespit edilmiştir
.

4-      Ensenin sağ tarafında 1 adet mermi çıkış yarası tespit
edilmiştir.

5-      Sağ omuzun arkasında 1 adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir.

6-      Sol kalçanın üst tarafında 1 adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir. Buradan giren mermi yine kalçasının içerisinde kalmıştır.

7-      Vücuduna 3 adet merminin isabet ettiği, kafatasının
sağ yanından giren mermiyle sağ omuz arkasından giren merminin öldürücü
nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Vücudundan 2 adet mermi çekirdeği
çıkarılmıştır.

8-      Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi
çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası, kaburga, leğen kemik
kırıklarıyla birlikte beyin kanaması beyin doku harabiyeti ve iç organ
yaralanması sonucu meydana gelen iç kanama nedeniyle gerçekleşmiştir.

CENGİZ SONGÜR

1-      Boynun sol tarafından 1 adet mermi giriş yarası tespit
edilmiştir.

2-      Sırtta omurga hizasında mor renkli ekimoz tespit edilmiş,
burada mermi çekirdeği olduğu tespit edilmiştir.

3-      Vücudun birçok bölgesinde sıyrıklı ekimozlar tespit
edilmiştir.

4-      Boynundan giren mermi sol kaburga kemiğini kırarak
göğüs boşluğuna girdiği sırayla;  ana atardamarı, kalbin sağ kulakçığını
geçerek sırtında kaldığı tespit edilmiştir.

5-      Rapora göre kişinin ölümü ateşli silah mermi
çekirdeği yaralanmasına bağlı kaburga ve omur kırığı ile birlikte iç
organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç kanama sonucu
gerçekleşmiştir.

Yorum Yok »
Yorum Yaz

*